Condiţii de formă, înregistrarea contractului la ANAF

Conform art. 1781 din Codul civil, Contractul de locațiune se consideră încheiat îndată ce părțile au convenit asupra bunului și prețului,ceea ce înseamnă că legea nu impune o anumită formă pentru închierea valabilă a unui contract de închiriere, simplu acord de voinţă în acest sens între părţi fiind suficient. Cu toate acestea, încheierea în formă scrisă a contractului de închiriere prezintă mai multe avantaje şi este indicat ca părţille să îşi materializeze acordul de voinţă printr-un înscris. 

În acest context, trebuie ştiut faptul că, în situaţia contractelor de închiriere încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale sau cele care au fost încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chirieila termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege. Aşadar, proprietarul al cărui chiriaş nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a chiriei, poate demara procedura executării silite cu privire la recuperarea sumelor de bani datorate de către chiriaş, cu menţiunea că textul de lege vizează doar recuperarea chiriei, nu şi sumele datorate cu alt titlu (de exemplu, cheltuielile de întreţinere). În lipsa unui înscris constatator al contractului de închiriere, demersurile proprietarului în sensul indicat anterior ar fi cu mult îngreunate, existând riscul nerecuperării banilor.

În ceea ce priveşte înregistrarea contractului la ANAF, în luna februarie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Nr. 114/2019 din 21 ianuarie 2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”, care prevede că locatorul va completa cererea în două exemplare, iar una dintre cereri va fi depusă la organul fiscal însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.

Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF nu este obligatorie în momentul de faţă, însă proprietarul are obligaţia de a declara la organul fiscal veniturile obținute din închirierea imobilelor.Altfel, acesta riscă, pe de o parte, să plătească dobânzi și penalități în conformitate cu prevederile legii fiscale, ajungând la obligații de plată cu mult mai mari decât în situația declarării la timp și voluntare a acestor venituri, iar pe de altă parte, există posibilitatea cercetării sale într-un dosar penal pentru fapte de evaziune fiscală, urmare a sustragerii de la obligaţiile impuse de legea fiscală. 

Av. Laura Ipate, Cabinet avocat Mitoşeriu Ciprian

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *