De ce noi

Principalul avantaj de care vă puteţi bucura apelând la serviciile noastre constă în maniera de lucru profesionista pe care o abordăm.

Un alt argument deosebit de important este acela că nu veţi avea de a face cu un om sau un grup de oameni, ci cu o echipa ce acoperă întreg domeniul juridic, dar şi domenii conexe.

Faptul că suntem o echipă constituie o garanţie în plus că de fiecare problemă pe care o înfruntaţi se va ocupa o persoană competentă, o persoană specializată pe rezolvarea acelui tip de probleme.

Echipa noastră îmbină entuziasmul şi forta tinereţii cu siguranţa conferită de experienta pe care fiecare dintre noi a căpătat-o în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

Echipa

Ciprian Mitoseriu

Laura Ababei-Ungureanu

„Mai mult decat profesionisti. Am reusit sa scap nesperat de repede de executarea silită a unui contract de credit bancar.”

Cristian A., contestatie la executare

Obligaţiile locatorului (proprietarului)

Odată cu încheierea unui contract de închiriere, atât proprietarul, cât şi chiriaşul îşi asumă o serie de obligaţii pe care trebuie să le respecte în baza contractului încheiat.  Principalele obligaţii care îi revin proprietarului sunt: predarea bunului cu privire la care a fost încheiat contractul de închiriere; să menţină bunul într-o stare corespunzătoare de folosinţă…

Obligaţiile locatarului (chiriaşului)

Obligaţiile principale pe care şi le asumă chiriaşul odată cu încheierea unui contract de închiriere sunt:  să ia în primire locuinţa; să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilite prin contract; să folosească bunul cu prudență și diligență; să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere.  Considerăm că prin încheierea…