Obligaţiile locatarului (chiriaşului)

Obligaţiile principale pe care şi le asumă chiriaşul odată cu încheierea unui contract de închiriere sunt: 

  • să ia în primire locuinţa;
  • să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilite prin contract;
  • să folosească bunul cu prudență și diligență;
  • să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere. 

Considerăm că prin încheierea unui contract de închiriere părţile urmăresc, în primul rând, folosinţa locuinţei, dacă avem în vedere perspectiva chiriaşului, şi obţinerea banilor obţinuţi din plata chiriei, dacă ne raportăm la proprietar. Aşadar, principala obligaţie a chiriaşului şi, am putea spune, cea mai importantă, este plata chiriei. De cele mai multe ori, părţile stabilesc o dată anume, fie la începutul lunii, fie la sfârşitul acesteia, la care chirişul plăteşte chiria. În condiţiile în care nu a fost stabilit acest lucru odată cu încheierea contractului şi nu există nici uzanţe în acest sens, art. 1797 (2) din codul civil stabileşte că plata se va face după cum urmează:

  1. în avans pentru toată durata contractului, dacă aceasta nu depășește o lună;
  2. în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, dacă durata locațiunii este mai mare de o lună, dar mai mică de un an; 
  3. în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locațiunii este de cel puțin un an.

Chiriaşul trebuie să ştie faptul că încheierea contractului în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată şi înregistrat ulterior la organele fiscale reprezintă titlu executoriu pentru plata chiriei, în baza căruia proprietarul poate demara procedura executării silite, în caz de neplată a chiriei. 

Folosirea bunului cu prudenţă şi diligenţă, sau ca un bun proprietar, presupune obligaţia chiriaşului de a se ocupa de întreţinerea locuinţei astfel încât aceasta să fie în stare de întrebuinţare. De altfel, Codul civil prevede faptul că este în sarcina chiriaşului obligaţia de a efectua reparaţiile de întreţinere curentă, adică acele reparaţii necesare ca urmare a folosirii bunului. Cu toate acestea, dacă este vorba despre reparaţii necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întrebuințare, chiriaşul trebuie să îl anunţe pe proprietar pentru a le efectua, acestea din urmă fiind în sarcina proprietarului.

La încetarea contractului de închiriere, chiriaşul trebuie să restituie locuinţa în starea în care a primit-o, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii. Dacă este vorba despre un contract încheiat pentru o perioadă mai lungă, iar chiriaşul a efectuat lucrări de îmbunătăţire a imobilului, proprietarul are dreptul de a le păstra şi poate fi obligat la plata de despăgubiri doar dacă aceste lucrări au fost efectuate cu acordul său prealabil. În lipsa acestui acord, proprietarul poate să ceară chiriaşului aducerea bunului în starea iniţială, precum şi plata de despăgubiri pentru orice pagubă ar fi cauzată bunului de către locatar.

Av. Laura Ipate, Cabinet avocat Mitoşeriu Ciprian

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *