Chiriaşul: dezavantajul neîncheierii unui contract de închiriere în formă scrisă

În ultima perioadă, închirierea unui apartament sau a unei case este o practică întâlnită des, unul dintre motivele principale fiind costurile foarte mari pe care le presupune cumpărarea unei locuinţe.

Dat fiind acest lucru, este bine de ştiut care sunt riscurile la care se expune chiriaşul în situaţia în care nu încheie un contract de închiriere în formă scrisă. 

Principalul dezavantaj pentru chiriaş pe care îl presupune neîncheierea contractului de închiriere în formă scrisă este reprezentat de riscul de a nu fi protejat în faţa legii în momentul în care proprietarul solicită evacuarea intempestivă a locuinţei, fără a exista un acord în acest sens sau anterior datei stabilite verbal de către părţi. 

Astfel, dispoziţiile din Codul civil care reglementează contractul de închiriere prevăd faptul că proprietarul poate denunța contractul prin notificare, însă este necesară respectarea unui termen de preaviz stabilit de lege prin raportare la perioada pentru care părţile au stabilit plata chiriei, tocmai pentru a proteja chiriaşul care se află în situaţia descrisă mai sus. Însă, în lipsa unui contract scris de închiriere, este foarte greu de dovedit, în primul rând, existenţa acestui contract, iar în al doilea rând, abuzul proprietarului care solicită evacuarea locuinţei închiriate. 

Pe lângă acest lucru, lipsa de diligenţă a chiriaşului în sensul încheierii contractului în formă scrisă limitează acestuia drepturile pe care legea le prevede, cum ar fi dreptul la daune-interese pentru cazul în care imobilul închiriat prezintă vicii ce constituie o primejdie gravă pentru sănătate, iar chiriaşul nu le-a cunoscut în momentul încheierii contractului, dreptul de preferinţă la încheierea unui nou contract de închiriere, dreptul descendenților și ascendenților chiriașului care a decedat de a opta pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia, ş. a.

În cele din urmă, trebuie menţionat faptul că, din punct de vedere legal, contractul de închiriere se consideră încheiat îndată ce părțile au convenit asupra bunului și prețului, nefiind impusă condiţia formei scrise pentru încheierea sa valabilă, însă este indicat acest lucru pentru evitarea unor probleme ce ar putea să apară pe parcursul desfăşurării contractului de închiriere.  

Av. Laura Ipate, Cabinet avocat Mitoşeriu Ciprian

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *