CABINET AVOCAT CIPRIAN MITOSERIU

Domenii de competenta...
- înfiinţări societăţi comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) şi asociaţii familiale;
- înfiinţări entităţi comerciale off shore (Cipru, Malta, Monte Carlo etc.);
- autorizare persoane fizice;
- redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
- redactare şi certificare acte adiţionale;
- înregistrare menţiuni;
- înfiinţare puncte de lucru, filiale, reprezentanţe etc.;
- reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului;
- asistenţa juridică în cadrul procesului de privatizare;
- asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială;
- asistenţă juridică în cazul lichidării judiciare;
- asistenţă şi reprezentare în faţa lichidatorilor judiciari şi a judecătorului sindic;
- asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale;
- asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control;
- consultanţă juridică în activitatea curentă;
- redactare/avizare contracte comerciale;
- asistenţă în cadrul negocierilor;
- recuperare creanţe comerciale;
- asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale;
- asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
- asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
- arbitraj comercial ad-hoc;
- asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj comercial;
- mediere conflicte, conciliere;
- realizare/avizare planuri de afaceri;
- realizare/avizare proiecte de finanţare (programe europene, fonduri rambursabile sau nerambursabile, credite subvenţionate etc.);
- asistenţă în implementarea planurilor de afaceri finanţate de organisme europene;
- studii de fezabilitate;
- contacte cu case de avocatură din străinătate;
- intermedieri afaceri.
Servicii prestate angajatorilor

- consultanţă în activitatea curentă;
- redactare/avizare contracte colective şi individuale de muncă;
- redactare/avizare acte adiţionale la contracte colective şi individuale de muncă;
- redactare/avizare decizii ale organelor de conducere;
- mediere conflicte de muncă, conciliere;
- asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
- asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
- asistenţă şi reprezentare în faţa Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a altor organisme cu atribuţii de control în domeniu.

Servicii prestate angajaţilor

- consultanţă generală;
- consiliere şi asistenţă la încheierea contractelor individuale de muncă;
- contestaţii împotriva deciziilor de sancţionare;
- contestaţii împotriva deciziilor de concediere;
- asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
- asistenţă şi reprezentare în cadrul procedurilor necontencioase;
- consultanţă şi asistenţă în realizarea dosarelor de pensie.

Servicii prestate sindicatelor

- asistenţă şi reprezentare în realizarea procedurilor de înfiinţare;
- consultanţă în activitatea curentă;
- asistenţă şi reprezentare la încheierea contractelor colective de muncă;
- asistenţă la încheierea actelor juridice în cadrul activităţii specifice;
- mediere conflicte, conciliere;
- asistenţă în cazul conflictelor colective de muncă;
- asistenţă în cadrul negocierilor;
- asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti;
- asistenţă şi reprezentare în relaţiile cu autorităţile publice;
- asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.
- consultanţă curentă;
- redactare/avizare contracte civile şi acte adiţionale la contracte civile;
- redactare/avizare orice alte acte juridice civile;
- certificare acte juridice civile;
- certificare copii după acte diverse;
- asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor publice locale (Primărie, Prefectură etc.);
- asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice;
- asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
- obţinere de avize şi autorizaţii pentru persoane fizice şi juridice;
- recuperare debite;
- asistenţă şi reprezentare în litigii civile de orice natură;
- asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
- asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
- asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj;
- mediere conflicte, conciliere;
- arbitraj privat ad-hoc;
- asistenţă în cadrul negocierilor;
- asistenţă şi reprezentare în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
- asistenţă şi reprezentare în faţa oricăror organisme naţionale şi internaţionale cu activitate jurisdicţională.
- consultanţă juridică curentă;
- redactare/avizare acte juridice specifice;
- asistenţă şi reprezentare în adopţii interne şi internaţionale;
- mediere conflicte, conciliere;
- asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
- asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ;
- asistenţă şi reprezentare în acţiuni de partaj;
- redactare/avizare tranzacţii;
- asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce vizează încredinţarea spre creştere şi educare a copiilor minori;
- asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce vizează dreptul de vizitare a copiilor minori;
- asistenţă şi reprezentare în alte acţiuni care vizează raporturi reglementate de dreptul familiei;
- asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
- asistenţă şi reprezentare în raporturile cu organe ale administraţiei publice;
- asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.
- asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală (Poliţie, Parchet, P.N.A. etc.);
- asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
- asistenţă juridică în faza de executare a pedepselor;
- asistenţă juridică în procese penale privind:
          - infracţiuni economice;
          - infracţiuni legate de traficul şi consumul de droguri;
          - infracţiuni legate de traficul de persoane;
          - infracţiuni de corupţie;
          - alte infracţiuni prevăzute în legi speciale;
          - infracţiuni contra siguranţei naţionale etc.;
- asistenţă şi reprezentare pentru părţi vătămate şi părţi civile în cadrul proceselor penale.